Friday, 25 November 2011

Rukun Solat

gambar hiasan

solatlah dimana-mana shj  RUKUN SOLAT

 Rukun Solat adalah perkara yang sebahagian daripada solat dan bergantung kepadanya sah solat itu. Solat secara amnya mempunyai tiga belas rukun yang terbahagi kepada tiga kategori iaitu rukun qalbi, fi'li dan qauli.

KATEGORI RUKUN

 • Rukun qalbi (ﻗﻠﺒﻲ - iaitu berasal daripada perkataan ﻗﻠﺐ - qalb bermaksud hati) adalah rukun yang berasaskan kepada hati.
 • Rukun fi'li (ﻓﻌﻠﻲ - iaitu berasal daripada perkataan ﻓﻌﻞ - fi'l bermaksud perlakuan) adalah rukun yang berasaskan kepada perbuatan anggota badan. Pergerakan anggota badan atau tindakan tubuh itu memerihalkan rukun tersebut.
 • Rukun qauli (ﻗﻮﻟﻲ - iaitu berasal daripada perkataan ﻗﻮﻝ - qaul bermaksud kata-kata) adalah rukun yang berasaskan kepada sebutan dan bacaan.

No. Rukun Kategori No. Rukun Kategori
1 Niat Qalbi 8 Duduk antara dua sujud Fi'li
2 Berdiri betul Fi'li 9 Duduk tahiyat Akhir Fi'li
3 Takbiratul ihram Qauli 10 Bacaan tahiyat akhir Qauli
4 Membaca Al-Fatihah Qauli 11 Selawat ke atas nabi dalam tahiyat akhir Qauli
5 Rukuk Fi'li 12 Salam Qauli
6 I'tidal Fi'li 13 Tertib Qalbi
7 Sujud Fi'li

Jika tidak melaksanakan salah satu rukun solat tersebut maka solat itu boleh dikira tidak sah.... maka berwaspadalah dalam beribadat...Tayamum

 tiada air???

 debu tanah yg suci...

 bagaimana hendak mengangkat hadas kecil / berwudhuk tanpa air yg mencukupi atau uzur yg tidak dibolehkan menggunakan air (takut memudaratkan)???

MAKA BERTAYAMUMLAHDEFINISI 
Tayammum ialah menyapu debu kemuka dan kedua tangan sampai ke siku, menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat. Tayammum adalah sebagai ganti dari wuduk atau mandi. Tayammum di segi syarak adalah menggunakan tanah yang bersih dan suci seperti debu atau pasir bagi menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas dengan persyaratan syarak sebagai pengganti wudhuk atau mandi wajib (mandi junub).
Dengan tayammum seseorang hanya boleh mengerjakan satu ibadah yang fardu saja dan ditambah dengan ibadah yang sunat-sunat.

SYARAT-SYARAT

 • Sudah masuk waktu.
 • Tidak mendapat air setelah berusaha mencari.
 • Dengan debu yang suci.
 • Berhalangan menggunakan air disebabkan sakit.
 • Suci dari najis.

Fardu (rukun) Tayammum

Rukun tayammum ada empat:

 • Niat, dengan lafaz “Sengaja aku bertayammum untuk membolehkan mengerjakan solat karena Allah Ta’ala”.
 • Mengusap muka dan dua telapak tangan sampai ke siku cukup sekali dengan debu yang suci
 • Meratakan debu yang suci itu pada seluruh anggota tayammum, iaitu muka dan kedua tangan
 • Tertib melakukannya. 

KAIFIAT (CARA-CARA)

 • Meletakkan dua belah tangan di atas debu untuk disapukan ke muka.
 • Menyapu muka dengan debu, dua kali
 • Menyapu kedua belah tangan sampai ke sikut dengan debu
 • Mentertibkan rukun.
Anggota tayammum adalah muka dan dua tangan (hingga ke siku) sahaja. Kaki tidak termasuk sebagai anggota tayammum.


SUNAT-SUNAT KETIKA TAYAMUM

 • Membaca bismillah
 • Menipiskan debu
 • Mendahulukan yang kanan dari yang kiri
 • Tertib

YANG MEMBATALKAN TAYAMUM

 • Setiap yang membatalkan wuduk
 • Ada air (melihat air sebelum solat) kecuali kerana sakit
 • MURTAD (keluar Islam)